FAQ

Profiler och glaspartier

 

Profilsystem

Klassiskt kantiga eller mjukt rundade profiler - Vad ska jag välja?

 

Halle Design och Halle Primo är två system med samma grundmått och typer av dörrar/fönster. Skillnaden är att Halle Primo har klassiskt kantiga profiler medan Halle Design-profiler är mjukt rundade och med inbyggd handtagsprofil.

 

Vårt tredje profilsystem, Halle Thermo, är ett köldbryggebrutet system vilket innebär att inre och yttre aluminiumsidorna är skilda med plastdistanser så att kylan/värmen inte ska passera så lätt. 

 

Glaspartier

Utnyttja uterummet en stor del av året! Fritid, Mertid och Alltid.

 

Halle Fritid innebär Halle Design- eller Halle Primo-partier med 5 mm härdat enkelglas i dörrhöjd och är lämpligt för sommarbruk.

 

Halle Mertid innebär Halle Design Isoler- eller Halle Primo Isoler-partier med 2-glas isolerglas så att man kan använda sitt uterum under mycket lång tid, från tidig vår till sen höst.

 

Halle Alltid innebär Halle Thermo eller Thermo Soft-partier som har argongasfyllda 2-glas isolerglas och är användbart i princip året runt. Thermo Soft finns i ett antal olika standardbredder som 2- och 3-delad skjutbar och två olika höjder med vit aluminiumprofil, detta innebär högsta kvalitet till lägre pris och snabbare leverans. Halle Alltid har bruten köldbrygga i både karm och luckor, karmen monteras i ett stycke för bästa täthet och isolervärde, detta är viktigt att tänka på för en vinterträdgård.

 

Snabb leverans till bra pris.

Vid standardmått kombinerar vi ihop dörrar och/eller fönster från våra fyra olika standardbredder vilket gör att du kan ha dörrar med olika mått (alltid max två mått och att de ligger bredvid varandra). Fördelen är ett bättre pris och snabbare leveranstid. Specialmått finns om du redan byggt stommen och vill ha exakta mått i höjd och bredd för att passa in. Då tillverkar vi också alla dörrar med samma glasstorlekar. 

 

Skjutbart eller fast?

Skjutbart betyder att alla dörrar/fönster är skjutbara. Fasta partier väljs där man inte behöver öppna.  Vi säger att ett parti är rättvänt när den yttersta luckan är placerad till höger, utifrån sett.  Om man köper till ett hakregellås placeras det alltid på den innersta luckan så det är egentligen bara då man behöver tänka på att välja rättvänt eller spegelvänt. Om du har två partier bredvid varandra med en stolpe mellan är det snyggast att ha det ena rättvänt och det andra spegelvänt.

 

Ett rättvänt parti utifrån sett, är ett parti där höger dörr står på yttersta spåret, utifrån sett. Spegelvänt är tvärtom.

 

Till Halle Design och Halle Primo följer enkla låsknoppar med, som monteras i sidoprofiler så att partiet kan låsas från insidan. Du kan köpa till hakregellås som man låser med nyckel från in- och utsida. Snäpphandtag är ett alternativt tillval.

 

Att tänka på.

Bygg så stort som möjligt, man kan aldrig får för mycket yta.

 

Fundera på hur ofta man tänkt använda sitt uterum, tvekar man mellan två säsonger, överväg det bättre alternativet, så man inte ångrar sig.

 

Ett uterum ökar värdet på din fastighet, och är därför en bra investering.

 

I 3D-konfiguratorn ritar du snabbt och enkelt upp ditt eget uterum med egna önskade mått, jämför enkelt pris mellan olika säsongsalternativ med bara en knapptryckning.

Man får fram ett pris på ett komplett uterum, med eller utan grund samt olika tillval, som vattenavrinning, skuggtak mm.

 

Börja planera ditt uterumsprojekt i god tid, och tänk noga igenom hur du vill ha det. Storlek, utseende, användningsområde o.s.v.

 

Sök bygglov i god tid i fall där detta krävs, så din planering av bygget inte drar ut på tiden.

 

Hur ska jag bygga min grund, trallgolv, bjälklag med isolering eller gjuten platta beror på hur marken ser ut, och hur jag tänk använda mitt rum.

 

Materialval, Stomme. Använd limträ i din stomme. Varför? Limträ är lättarbetat, formstabilt, och har ett bra brandmotstånd. Välj med fördel en färdigkapad stomme som levereras montagefärdig, kapad och klar, klisterlappar på som beskriver vad det är och vilken placering den har. (Snabbt montage)

 

Tjocklek på tak: Tjockleken på taket, 10 mm, 16 mm, 32 mm, 55 mm. Ju tjockare desto bättre isolerat. 10 mm för skärmtak, 16 mm för sommar Vår/höst-rum och 32 mm/ 55 mm för vinterträdgårdsalternativ.

 

Hur ska jag tänka gällande utseende och placering av mitt uterum?

 

Vilket väderstreck vill jag åt? Morgon eller kvällssol? Sadeltak eller pulpettak?  Bra flöde till uterummet från huset, altandörrar från kök? Vardagsrum?

 

Hur vill jag använda rummet, hur har jag tänk möblera rummet. Vill jag ha insyn? Skjutbara eller fasta dörrar eller fönster.

 

Tips är att titta på hur andra byggt.

 

Vad är u-värde?

Det vanligaste måttet för att utläsa energieffektiviteten hos fönster och dörrar. En tumregel är, ju lägre u-värde desto mer energieffektivt. Ett lågt u-värde betyder högre motstånd mot värmeöverföring eller större isolationsförmåga.

Det totala u-värdet minskar när partiets yta ökar. Förhållandet mellan glas och profil ändras.

 

Om Kanalplasttak

Vilken taklutning bör man ha?

- Taklutningen bör vara minst 1:10, vilket ger ett fall på minst 10 cm per 1 meters längd. Ca 5-6°.

 

Kan man gå på kanalplasttaket?

- Man ska aldrig gå direkt på skivorna. Använd lastfördelande skivor eller stege.

 

Kan man kapa skivorna?

- Det går utmärkt att kapa skivorna med fintandad såg.

 

Vilket tvärregelavstånd rekommenderar vi?

- För Kanalplast rekomenderar vi följande:

10mm = max 900mm mellan tvärreglarna.

16mm = max 2200mm mellan tvärreglarna.

32 & 55mm = max 2300mm mellan tvärreglarna.

Se vårt sortiment av Kanalplasttak.

 

Till produkterna

 

Om Uterumspartier

Vad är hålmått?

- Det är måtten mellan stolparna som partiet ska få plats emellan. Det är öppningsmåtten för bredd och höjd som partiet ska få plats i. Partierna tillverkas utifrån angivna hålmått/öppningsmått.

 

Kan man få specialfärg?

- Thermo- och fasadpartier kan man få i speciala RAL-färger. Kan man få i valfri RAL-färg. Man kan också få olika färg på utsida och insida.

 

Kan jag få specialmått på partierna?

- Merparten av våra partier kan tillverkas efter beställarens önskemål.

 

Vad är skillnaden på rättvända- och spegelvända partier?

- I ett rättvänt parti är luckan på det yttersta spåret placerad till höger. I ett spegelvänt parti är den yttersta luckan placerad till vänster. Utifrån sett.

 

Vad innebär säkerhetsglas?

- Säkerhetsglas är ett härdat glas som är 5 gånger starkare än ett vanligt glas, det gör att det blir små trubbiga bitar istället för stora vassa glasbitar om det går sönder.

 

Vad är drev mån?

- Det är avståndet mellan uterummets eller husvägens reglar och partiet från Halle, det är här man fyller isolering för att det ska bli tätt och hålla inne energin i huset eller uterummet.

Se vårt sortiment av uterumspartier till uterum.

 

Till produkterna

 

Om Limträ

Varför ska det vara limträ i stommen?

- Limträets styrka ger minskad nedböjning och är vindstyvt med hög bärighet. En traditionell regel kan skruva eller vrida sig och detta minimeras med limträ.

 

Är vårt limträ obehandlat?

- Limträ levereras obehandlat från fabrik.

 

Vad är exakt kapad stomme?

- Stommen är kapad och urjackad från fabrik i färdiga mått, vilket spar tid och eliminerar risken för felkapning.

 

Kondens och imma.

 

Ventilation och kondens.

I uterum och uterumspartier är det viktigt med ventilation för att minska risken för kondens och imma på glasen och övriga komponenter. Ventilationen är bra att ha med sig redan i planeringsstadiet.

 

Kondens i vår vardag.

Kondens förekommer på de flesta saker i vår vardag och några exempel som vi säkert känner igen är när kalla drycker i glas eller burk får kondens på utsidan under sommaren och det dyker upp små droppar.

Kondensen kan även dyka upp som imma framförallt på speglar och duschglas i ditt badrum som exempel.

På bilens rutor är det vanligt förekommande med kondens och imma under vissa väder och årstider.

 

Vad är kondens?

Kondens bildas när vattnet övergår från ånga till vätska.

 

Ju varmare det blir, ju mer vattenånga kan luften bära och då är det svårt för luft att kondensera.

När temperaturen sänks ökar den relativa fuktigheten i luften och när inte luften längre orkar att bära vatten som ånga kondenserar vattenångan och släpper ifrån sig en del vatten.

 

Kondensen uppstår när varmare luft träffar en yta med lägre temperatur än luftens *daggpunkt.

 *(Daggpunkten är temperaturen då den relativa luftfuktigheten når 100% under förutsättningen att mängden vattenånga i luften är densamma.)

 

När kan kondens vanligtvis uppstå och finns där några åtgärder jag kan göra?

 

Människor.

Vi människor avger fukt, när det är mycket folk kan detta ge upphov till en imma på glasytorna.

 

Lösning: Att vädra och ventilera löser med största sannolikhet detta problem.

 

Växter och odlingar.

När man har växter i sitt uterum kan det vara bra att känna till att växter avger fukt, det innebär att ju fler växter man har i uterummet desto fuktigare luft.

 

Lösning: Mekanisk ventilation med fläktsystem, badrumsfläkt eller liknande.

 

Torka tvätt i uterum.

När man hänger kläder på tork i uterummet så avger detta fukt under tiden kläderna torkar, detta kan ge imma och fukt på alla kringliggande detaljer i uterummet.

 

Lösning: Vid enstaka gånger man torkar kläder i uterummet så behöver man normalt sett inte vidta åtgärder då detta är tillfälligt och rättar till sig själv. Men vädra är alltid bra både för torktiden på kläderna och ditt uterum.

 

Marken under golvet.

Ett uterum med öppet träbjälklag i fuktig terräng kan öka risken för markfukt.

 

Lösning: Det är viktigt att man tänker på samma vis i uterum som vid övriga byggnationer, här kan det hjälpa med makadam i bärlagret under golvet och under bjälklaget lägger man en fuktspärr i plastfolie.

 

Gjuten betongplatta.

Betongplattor tar lång tid på sig att torka, beroende på omständigheter kan fukt i betongplattan uppmätas upp till 2 år efter att den är gjuten och för blotta ögat ser torr ut, vilket gör att den avger fukt som kan skapa imma och kondens i uterummet.

 

Lösning: En öppen betongplatta som täcks över med mattor, golvklinkers, klickgolv eller liknade gör att fukten stängs in och stannar kvar längre, en god ventilation och värme för att uttorkningen ska påskyndas för att ventilera ut fukten löser ofta problemen med fukt från betongplattan.

 

Boningshuset.

Varje gång man öppnar upp ut till uterummet från boningshuset strömmar den varma och normalt fukthaltiga inomhusluften ut i ditt uterum. Om luften i uterummet är kallare kommer då luften kondensera på de kalla ytorna.

 

Lösning: Här är det viktigt att ventilera och vädra.

 

Väder.

Om det regnar mycket under en kortare period och temperaturen snabbt faller är det en stor sannolikhet att detta kan ge kondens och imma.

 

Lösning: Väderomslag behöver man normalt sett inte vidta åtgärder för då detta är tillfälligt och rättar till sig själv.  

 

Vatten.

Vid alla öppna vattenkällor i ett uterum kommer det oundvikligt att vara hög luftfuktighet, har man t.ex. pool, spabad, fontäner eller badkar i uterummet, kondenserar den fuktiga luften på alla ytor som är kallare än omgivningstemperaturen och kondens uppstår framförallt på glasytorna, aluminiumprofilerna och beroende på takval, kan det även förekomma i taket.

 

Lösning: Vi rekommenderar inte öppna vattenkällor i uterum, vill man trots detta inreda uterummet som våtutrymme rekommenderar vi att man rådgör med byggteknisk expertis och i vissa fall, kan det ur försäkringshänsyn behövas konsulteras försäkringsbolag om eventuella framtida vatten och skaderisker på befintliga byggnationer.

 

Värmekälla med gasol.

Gasolvärmare finns i många utförande, men vid förbränningen av gasol bildas koldioxid och vattenånga som kondenserar på alla ytor som är kallare än omgivningsluften, det kommer främst synas på glas och aluminiumprofiler.

 

Lösning: Vi rekommenderar andra värmekällor i uterum.

 

Imma på energiglas.

I enstaka fall kan man upptäcka återkommande imma på ett eller flera energiglas bland många andra som ej får imma på glaset. Här kan föreligga andra orsaker, en orsak kan vara att glasrutan är felvänd i konstruktionen. Om det är enkelglas (går endast att känna på enkelglas med energiglas) kan man kontrollera på en torr glasyta med ett finger, ett rättvänt glas ska kännas trögare på utsidan när man jämför med insidan.

 

Lösning: Kontakta din återförsäljare.

 

Kondens på utsida:

Glasytan på isolerade glas och glas med låga (bra) U-värde, kan under enstaka och speciella tillfällen få kondens eller imma på glasets utsida. Vädrets omslag och omständigheter kan vid tillfällen skapa situation där glasytans utsida får lägre temperatur än luften på utsidan, det kan då bildas kondens.

 

Lösning: Väderomslag behöver man normalt sett inte vidta åtgärder för då detta är tillfälligt och rättar till sig själv och kondensen kommer att försvinna när luften värms upp med solen.

 

Vad kan jag göra för att minska kondens i mitt uterum?

Ventilation är viktig. Prata med din återförsäljare eller lokala byggfirma redan i planeringsstadiet hur man kan lösa ventilation, en bra ventilation ger jämnare sommartemperatur och minskar risk för imma och kondens på profiler och glas.

 

Luftventilernas placering är viktig, rekommenderat är att man har frisklufts-  och frånluftsventil så lång ifrån varandra som möjligt. En smidig lösning är även att välja Halle Vädringslucka i fasta partier.

 

Luftcirkulation är viktig. Om inte luften cirkulerar kan en fläkt behövas för att skapa luftcirkulation, ett bra alternativ är fläktar som automatiskt startar när luftfuktigheten når en viss gräns, den fuktiga luften transporteras då ut från uterummet.