Ljusinsläpp

Profilerat ljusinsläpp

Halle säljer ett antal olika plastprodukter för ljusinsläpp samt för ytmaterial (vägg och tak) i byggnader. Plastprodukterna finns i ett antal olika plastmaterial. Plaster är en mycket stor materialgrupp, och har mycket olika egenskaper vad gäller termiska egenskaper, brandegenskaper, formbarhet och tillverkningsmetoder, kemisk resistens, hållfasthetsegenskaper, ljustransmission mm, samt dessa egenskapers påverkan av åldrande. De plaster som främst är aktuella i detta sammanhang är glasfiberarmerad polyester, PVC, Akryl och Polykarbonat - summerat faller dessa inom det två grupperna termoplast och härdplast. Tillkommande indelningar är oarmerad respektive armerad plast.

Se alla produkter
Profilerade  ljusinsläpp

Rekommenderade Profilerade ljusinsläpp produkter

Glasfiber

Halle Plast AB har sedan slutet av 1960-talet tillverkat och marknadsfört profilerade ljusinsläpp till industrihallar, lantbruksbyggnader, förråd, solfångare, växthus och uterum/carportar. Våra produkter säljs under varunamnet Halle Lux. Halle Lux-skivorna tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Av vikt är 4 olika faktorer – ytkvalitet, polyesterkvalitet, armering och profiltyp – varje faktor behandlas separat i det följande.

Ytkvalitet – ger skivornas egenskaper beträffande ljustransmission, färgförändring, estetik på speciellt lång sikt, för låg kvalitet ger på sikt sämre kundtillfredsställelse.

Polyesterkvalitet – bestämmer slutproduktens egenskaper vid brand, beständighet och temperatur.

Armering – inverkar på bärförmåga och styvhet för skivorna.

Profiltyp – för passform utan olika beslag, ger ett enkelt och snabbt montage

Se alla produkter

Polykarbonat

Polykarbonat är ett styvt, hårt och mycket slagtåligt material med god formbarhet. PC är nästintill ett okrossbart material. Profilerade PC skivor finns som standard i glasklart, rökfärgat och opal utförande. Polykarbonat är motståndskraftigt mot svaga syror, alkohol och de flesta oljeprodukter. Plasten har ett brett temperaturregister, från minus 60 °C till plus 130°C. Den är mycket svårantändlig. PC har en ganska bra beständighet mot ultraviolett strålning. Halle säljer profilerade PC skivor under varunamnet POLYSOL.

Se alla produkter

PVC

PVC är en av de mest använda plasterna i världen. PVC är en mångsidig plast med många goda egenskaper. Materialet kan genom användning av tillsatser skräddarsys för att passa olika produkter. PVC motstår korrosion, röta, lut och syror. PVC är varken giftigt eller allergiframkallande. PVC används därför mycket inom byggsektorn, ombord på fartyg, i fordonsindustrin. Den främsta egenskapen för PVC är att den är svårantändlig. Halle säljer korrugerade PVC skivor under varunamnet PVC SPECIAL

Se alla produkter