Profilerade ljusinsläpp

Profilerat ljusinsläpp genom glasfiber

Halle Plast AB har sedan slutet av 1960-talet tillverkat och marknadsfört profilerade ljusinsläpp till industrihallar, lantbruksbyggnader, förråd, solfångare, växthus och uterum/carportar. Våra produkter säljs under varunamnet Halle Lux. Halle Lux-skivorna tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Av vikt är 4 olika faktorer – ytkvalitet, polyesterkvalitet, armering och profiltyp – varje faktor behandlas separat i det följande.

Ytkvalitet – ger skivornas egenskaper beträffande ljustransmission, färgförändring, estetik på speciellt lång sikt, för låg kvalitet ger på sikt sämre kundtillfredsställelse.

Polyesterkvalitet – bestämmer slutproduktens egenskaper vid brand, beständighet och temperatur.

Armering – inverkar på bärförmåga och styvhet för skivorna.

Profiltyp – för passform utan olika beslag, ger ett enkelt och snabbt montage

Se alla produkter
Glasfiber