Profilerade ljusinsläpp

PVC

PVC är en av de mest använda plasterna i världen. PVC är en mångsidig plast med många goda egenskaper. Materialet kan genom användning av tillsatser skräddarsys för att passa olika produkter. PVC motstår korrosion, röta, lut och syror. PVC är varken giftigt eller allergiframkallande. PVC används därför mycket inom byggsektorn, ombord på fartyg, i fordonsindustrin. Den främsta egenskapen för PVC är att den är svårantändlig. Halle säljer korrugerade PVC skivor under varunamnet PVC SPECIAL

Se alla produkter
PVC