HALLE LUX

Halle System AB har sedan slutet av 1960-talet tillverkat och marknadsfört profilerade ljusinsläpp till industrihallar, lantbruksbyggnader, förråd, solfångare, växthus och uterum/carportar. Halle Lux-skivorna tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Våra produkter säljs under varunamnet Halle Lux och idag kan vi tillverka mer än 300 olika profilformer så som sinus-, trapets-, och plana skivor i olika mått.

Av vikt är fyra olika faktorer – ytkvalitet, polyesterkvalitet, armering och profiltyp.

Ytkvalitet – ger skivornas egenskaper beträffande ljustransmission, färgförändring, estetik på speciellt lång sikt, för låg kvalitet ger på sikt sämre kundtillfredsställelse. Vi har en Melinex folie 301 som ger skivor en starkt UV-skydd och slät fin yta.

Polyesterkvalitet – bestämmer slutproduktens egenskaper vid brand, beständighet och temperatur. Som standard har vi en brandhämmande polyester. Vi erbjuder även infärgade skivor i valfri kulör samt polyester med spetsegenskaper.

Armering – inverkar på bärförmåga och styvhet för skivorna. Skivans tjocklek är ett resultat av vilken armeringsmatta som vi använt.

Profiltyp – om ditt ljusinsläpp ska passa till din en specifik plåt – hitta rätt profil

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss