HALLE THERMO - VINTERTRÄDGÅRDSYSTEM

Hur stor del av säsongen kan jag använda systemet Halle Thermo?

Halle Thermo är ett vinterträdgårdsystem som är anpassat att användas som ett extra rum året om.
Observera att det inte är ett fasadsystem, så man får inte ta bort vägg/dörr mellan huset och uterummet.
Viktigt är också att man har bra värmekällor som värmer upp uterummet.
En väl isolerad grund och ett väl isolerat tak minskar uppvärmningskostnaderna.

Vad är det för glas?

Halle Thermo har ett härdat säkerhetsisolerglas (D4-16) med energiglas + argon i både dörrar och fönster enligt Boverkets regler.
D4-16 innebär 2 st 4 mm glas med 16 mm luftspalt fyllt med argon.

Kan man få spröjs till glaset?

Ja, man kan som tillval beställa innanförliggande spröjs i ett antal olika utföranden.

Vad är U-värde?

Det vanligaste måttet för att utläsa energieffekten hos fönster och dörrar.
Ju lägre U-värde desto bättre energieffekt.
Ett lågt U-värde betyder ett högre motstånd mot värmeöverföring och större isolationsförmåga.

Vilket U-värde har glaset?

Halle Thermo´s Isolerglas har U-värde 1,1

Vad innebär bruten köldbrygga?

En bruten köldbrygga innebär att det i profilsystemet, både i luckor och karm, finns plastdistanser som bryter köldbryggan och risken att kylan leds från utsida till insida som den gör om profilen enbart består av aluminium.

Karmen monteras även i ett och samma stycke för att få bästa möjliga täthet och U-värde.
Vid luckornas möten monteras borsttätningar för att minimera insläpp av kall luft..

Vilken kulör har Halle Thermos aluminiumprofiler?

Halle Thermo har en vit kulör, RAL9010-PS

Kan man beställa systemet i annan kulör än vit?

Ja, Halle Thermo kan beställas i valfri RAL-kulör mot en extra kostnad.

Vilka mått har Halle Thermo partier?

Halle Thermo finns i en mängd standardmått.
Systemet kan även beställas i i specialmått efter egna önskemål mot en extra kostnad.

Kan man beställa Halle Thermo i specialmått?

Ja, Halle Thermo kan beställas i specialmått efter egna önskemål mot en extra kostnad.

Vilket öppningsmått ska jag ha vid montering av Halle Thermo-partier?

Öppningsmåttet är det samma som partiets mått i både bredd och höjd.
(Modulmått)
Partiet levereras med avdrag för drevmån som krävs då det är ett vinterträdgårdsystem där man behöver isolera runt karmen för bästa funktion.

Vilken typ av lås har ett Halle Thermo-parti?

Partierna levereras med hakregellås med Europa-Cylinder.
Huvuddörren kan låsas med nyckel utifrån.

Kan man justera skjutbara dörrar och fönster?

Ja. Skjutbara dörrar och fönster har justerbara hjul för finjustering.
Hjulen justeras med en insexnyckel.
(Se monteringsanvisning)
OBS: Viktigt att öppningshålet man monterar i är rakt från början, i både i våg och lod för bästa resultat.

Vad innebär kondens & hur hantera och minskar jag risken för kondens.

Se information gällande kondens på hemsidan. Dokument PDF.