Glas ”outlet”

Här lägger vi ut olika planglas skivor som kommer från överskott alternativt felbeställt.